Strona główna/Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach (ZSP w Gorzyczkach) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających portal WWW pełniący również rolę BIP naszej jednostki.

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem WWW/BIP. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do trzeciej strony (z wyłączeniem usługodawcy hostingowego). Poufność danych może być jedynie uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW/BIP, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Administrator zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Portalu WWW/BIP szkoły nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony WWW/BIP. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony WWW/BIP nie zawiera błędów, itp. Zbieramy również dane statystyczne z informacjami o odwiedzanych stronach, pobieranych plikach.

Bezpośredni kontakt ze szkołą ze strony WWW/BIP

Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z naszymi pracownikami poprzez dostępne na stronach adresy korespondencyjne (e-mail). Szkoła przechowuje korespondencję ze swoimi Interesantami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Jednocześnie gwarantujemy, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Interesantem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Interesanta (klauzula informacyjna).

Na stronie kontakt uruchomiony jest również podstawowy formularz, który umożliwia kontakt z nami. Wszystkie pola formularza wysyłane są bezpośrednio na powiązany z formularzem adres e-mail. Nie zbieramy więc tych danych w osobnej bazie danych. Formularz musieliśmy zabezpieczyć mechanizmem CAPTCHA, aby wyeliminować SPAM. Mechanizm reCAPTCHA dostarczany jest przez Google Corporation.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez okres do 360 dni jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem WWW/BIP. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza Administratorem sieci. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania - na czas sesji - następujących parametrów:

  • czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji,
  • czy osoba loguje się do panelu zarządzania własnym kontem po raz pierwszy (dotyczy BIP z obiegiem spraw),
  • czasowego przechowywania, w trakcie zalogowania, jego danych aby nie musiał się logować przy każdym przejściu na inną stronę (dotyczy BIP z obiegiem spraw).

Każda przeglądarka internetowa umożliwia zarządzanie sposobem korzystania z plików cookies poprzez modyfikację jej ustawień. Wprowadzenie zmian jest bardzo proste, ale należy pamiętać, że wyłączając lub ograniczając obsługę plików cookies niektóre z funkcjonalności strony internetowej ZSP w Gorzyczkach mogą być dla użytkownika niedostępne. W każdej chwili możliwe jest przywrócenie obsługi cookies.

DLA PRZYKŁADU PODAJEMY LINKI DO ZMIANY USTAWIEŃ COOKIES W NAJPOPULARNIEJSZYCH PRZEGLĄDARKACH:

Odnośniki do innych stron

Portal może zawierać odnośniki do innych stron WWW lub BIP jednostek administracji publicznej i jednostek nadrzędnych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszej strony.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub propozycje związane z naszą Polityką Prywatności, będziemy bardzo wdzięczni za kontakt.

do góry