Grafika BIP
Strona główna/Informacja Publiczna/RAPORT DOSTĘPNOŚCI

RAPORT DOSTĘPNOŚCI

Plik Raportu z-D dot. placówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego znajduje się tutaj do wglądu poniżej.

Zamieszczamy również Plan działania dot. poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Poniżej można również pobrać Wniosek o zapewnienie dostępności dla osoby ze szczególnymi potrzebami.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  każdy - bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego - ma prawo złożyć do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach informację o braku dostępności architektonicznej (w zakresie lokalizacji siedzib Urzędu) lub informacyjno-komunikacyjnej (w zakresie świadczeniu usług przez  Urząd), o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 (wskazanym poniżej).

Wyciąg z ustawy:
„Art. 6. [Zakres minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami]

Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują dostępność architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną.

Dostęp do pełnej treści aktów prawnych wskazanych powyżej:

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności". Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy;
 5. podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem;
 6. jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Wnioski o zapewnienia dostępności dotyczące działalności Urzędu Gminy Gorzyce można składać w następujący sposób:

 • drogą pocztową na adres:
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach
  ul. Wiejska 30
  44-350 Gorzyce
 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy:
  zspgorzyczki@gorzyce.pl

 

Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: informacja Publiczna
pdf 2021-03-26 Raport zD - Przedszkole.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
Raport zD - Przedszkole.pdf 105.2KB zobacz
pdf 2021-03-26 Raport zD - Szkoła.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
Raport zD - Szkoła.pdf 104.99KB zobacz
pdf 2021-03-26 Raport zD - Zespół.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
Raport zD - Zespół.pdf 104.66KB zobacz
pdf 2021-09-06 Wniosek o zapewnienie dostępności.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
Wniosek o zapewnienie dostępności.pdf 50.08KB zobacz
pdf 2021-09-06 Plan działania na rzecz poprawy dostępności.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
Plan działania na rzecz poprawy dostępności.pdf 163.43KB zobacz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach
Pierwsza publikacja
Patas Krzysztof 2021-03-26 11:06
Aktualizacja publikacji
Patas Krzysztof 2021-09-06 14:58
Wytworzenie publikacji
Krzysztof Patas 2021-09-06 14:58
Zatwierdzenie
Alina Konsek 2021-09-06 14:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
10
do góry