Ogłoszenie !

26 Sierpnia 2021

Prosimy, aby rodzice potrzebujący opieki świetlicowej dla swoich dzieci w dniu 1 września, zgłosili ten fakt w sekretariacie szkoły do dnia 31 sierpnia do godz. 9.00.

do góry